Convallaria majalis

Verzorging

De beste tijd om Meiklokjes te verplanten is van oktober t/m februari. Ze zijn dan in rust en zullen de minste hinder hebben van het rooien en verplanten.
Zorg er voor dat de wortels niet uitdrogen.

Het is verstandig bij het uitplanten van Convallaria wortelstokken een flinke laag compost door de aarde te werken.
Plant de neuzen zo diep dat de wortelstok met zo'n 7 tot 10cm grond bedekt wordt.
Het topje van de neus zit dan slechts enkele centimeters onder de grond.
Door na de bloei een snelwerkende mest of in de late herfst een langzaam werkende mest toe te dienen, bijvoorbeeld gedroogde koemest, zullen groei en bloei rijker zijn.

Om in de eerste jaren na aanplant wat meer groei te krijgen, is het verstandig de eventueel gevormde bessen zo snel mogelijk nadat ze zichtbaar worden, te verwijderen.
De plant kan dan alle energie in de groei stoppen en niet in het zaad.

Als er misvormde scheuten ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een virusinfectie door bladluizen, kunnen die het beste zo diep mogelijk worden verwijderd.
Graaf de scheut eerst helemaal uit tot aan de wortelstok en verwijder vervolgens ook een stuk van de wortelstok zelf.

Bij bontbladige variëteiten is het aan te bevelen om eventuele groenbladige scheuten, die af en toe kunnen ontstaan, op dezelfde wijze te verwijderen, zodat het ras "zuiver" blijft.

Hoewel het lelietje-van-dalen niet zo gevoelig is voor plaaginsecten, kunnen er toch bladluizen, spint en taxuskevers in huishouden.
Zodra de bladeren zich in het voorjaar goed en wel ontvouwd hebben, is het verstandig de onderkanten even na te kijken op luizen.
Spint komt minder vaak voor en ook pas later in het seizoen in juni/juli.

Een aantasting door de taxuskever of lapsnuittor is goed te herkennen aan hapjes die uit de bladranden gegeten zijn.
Een eerste speurtocht naar de boosdoener is meestal tevergeefs.
De kevers worden namelijk pas een paar uur na zonsondergang actief.
Dus 's avonds voor het slapen gaan nog even met de zaklamp naar de lelietjes kijken en de kevers één voor één wegvangen is de beste remedie om er van af te komen.Maar let op, ze laten zich niet zomaar vangen: het aanraken van het blad waar ze op zitten, is vaak al voldoende om ze zogenaamd "dood" op de grond te laten vallen, waarna ze moeilijk terug te vinden zijn.
De volgende avond is er dan echter weer een nieuwe kans! :-)

Hieronder een foto van de creme-witte larven van deze taxuskever. Ze kunnen het wortelstelsel grondig vernietigen. De zwarte kevers leggen gedurende de zomer eitjes.
In najaar, winter en het vroege voorjaar doen de larven (ongeveer 1cm lang) zich tegoed aan alle ondergrondse delen en later in het voorjaar komen ze, omgevormd tot kevers, zich bovengronds tegoed doen aan de planten.

Volgende pagina

Terug naar de index

Lelietjes bestellen


© Copyright 2010-2012 www.convallaria.nl Het is uitdrukkelijk NIET toegestaan (delen van) teksten over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.